Shayp haalt 1,9 miljoen euro op voor intelligente waterlekdetectie

Donderdag 3 december 2020 — Brussel. Shayp ontwikkelt slimme sensoren waarmee vastgoedeigenaars hun waterverbruik met meer dan 20% terugschroeven.  De Brusselse scale-up is een frisse wind in de vastgoedsector door de manier waarop het lekken en onnodig watergebruik aanpakt. Geen overbodige luxe gezien het nijpende watertekort en de stijgende waterkosten. Het bedrijf rondde zijn tweede financieringsronde succesvol af, met nieuwe investeerders SIGNA Innovations en AMAVI Capital.

Twee Europese venture capital investeerders, gespecialiseerd in proptech, bieden Shayp de nodige ruggensteun om zijn waterbesparende diensten in heel Europa te versnellen en uit te rollen bij private en openbare vastgoedeigenaars en -beheerders. Het Berlijnse Signa Innovations leidde de financieringsronde met deelname van het Belgische AMAVI Capital, eerdere investeerders en Finance&Invest.brussels. De ronde klokte af op 1,9 miljoen euro.

“Het team van Shayp identificeerde een belangrijke trend en is enorm gedreven. Wij zien een duidelijke groeistrategie en boeiende kansen voor het bedrijf”, aldus Juergen Fenk, CEO van Signa Innovations.

Lekken aan basis 10 tot 60% waterfactuur

Shayp stelde bij haar oprichting in 2017 vast dat een op de drie gebouwen het hele jaar door met waterlekken kampt door defecte leidingen, lekkende toiletten en slecht werkende systemen. Zo’n lekken kunnen aan de basis liggen van 10% tot 60% van de totale waterfactuur van een bedrijf, aangezien de meeste lekken niet opgemerkt of gemeld worden.

“De vastgoedsector is verantwoordelijk voor meer dan 70% van het totale waterverbruik en is daarmee een belangrijke actor om de toenemende watertekorten aan te pakken. Daarin willen we met Shayp het verschil maken”, vertelt Alex McCormack, CEO van Shayp.

Image

Eenvoud en performantie

Shayp helpt vastgoedeigenaars om hun waterverbruik in gebouwen met meer dan 20% terug te schroeven door lekken en anomalieën in het verbruik aan te pakken, en door een betere controle over en inzicht te bieden in het algemene waterverbruik. 

Shayp identificeert in real-time lekken en afwijkingen in de volledige watervoorziening van een gebouw. Het maakt daarvoor gebruik van een ‘plug-and-play’ sensor op basis van zelflerende artificiële intelligentie, die in minder dan vijf minuten wordt geïnstalleerd. Een intuïtieve webapp waarschuwt onmiddellijk de beheerder en helpt kostenefficiënt te bepalen welke interventies prioritair zijn. Gebruikers kunnen de historiek van de ondernomen acties en het bespaarde water opvolgen en eventuele verdere maatregelen bepalen om het waterverbruik te optimaliseren.

“Shayp ontwikkelde een uiterst performante IoT enabled SaaS-oplossing en is er als bedrijf in geslaagd om in een zeer korte periode een indrukwekkende markttractie te krijgen”, zegt Arne Allewaert, Managing Partner van AMAVI.

Bewezen resultaten

Na een eerste financieringsronde in april 2018, geruggensteund door imec.istart & BEAngels, hielp Shayp overheids- en private organisaties jaarlijks honderdduizenden euro’s te besparen, waaronder gemeenten, ziekenhuizen, kantoren, winkels, scholen en multi-residentiële vastgoedeigenaars. 

Ook de stad Brussel zette een actieplan op en bespaart nu dankzij Shayp meer dan 50 miljoen liter water per jaar. De Solar Impulse Foundation, die werd opgericht door Bertrand Piccard, kende Shayp daarvoor begin 2020 het Efficient Solution-label toe. Shayp is verder deel van de Start it @KBC community, de grootste start-up accelerator van België. 

Wil u graag weten hoe Shayp u kan helpen om het waterverbruik in uw bedrijf te optimaliseren, ga naar www.shayp.com of stuur een bericht naar info@shayp.com

Over Shayp

Shayp is een snelgroeiend technologiebedrijf uit Brussel dat geavanceerde software-analytics levert om het waterverbruik in gebouwen en bredere infrastructuur te optimaliseren. Shayp helpt eigenaars en beheerders van vastgoed geld en tijd te besparen op het gebied van onderhoud van de leidingen, waterverbruik en bedrijfsvoering dankzij de hoge frequentiemonitoring en zelflerende algoritmes. Shayp werd in oktober 2017 opgericht en wil de vraag naar water in de vastgoedsector terugschroeven door vastgoedeigenaars en -beheerders te helpen het waterverbruik in hun gebouwen beter te monitoren. www.shayp.com

Image

Over SIGNA

De SIGNA Group is een Europese investeringsholding actief in de vastgoedsector, detailhandel en media. Sinds de oprichting in 1999 kon SIGNA zich ontpoppen tot een bedrijf van echte Europese omvang en formaat. Vandaag is SIGNA een van de belangrijkste vastgoedinvesteerders in Europa en staat het aan het roer van enkele gerenommeerde bedrijven zoals het Belgische Galeria Inno.

SIGNA Real Estate heeft ongeveer 550 mensen in dienst op tien locaties in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Zwitserland. De bruto vermogenswaarde van de vastgoedgroep bedraagt 18 miljard euro en het ontwikkelingsvolume 12 miljard euro.

SIGNA Innovations speelt een primordiale rol in de digitalisering van de vastgoedmarkt. Het bedrijf investeert in toonaangevende startups die nieuwe, innovatieve ideeën, platformen en businessmodellen op touw zetten binnen de sectoren PropTech, ConstructionTech en CleanTech. SIGNA Innovations zet zijn unieke knowhow en netwerk optimaal in en helpt oprichters zo hun bedrijven naar een hoger niveau te tillen en een interessant rendement te bieden. Dit maakt van SIGNA een leider in innovatie.

Over AMAVI

AMAVI is een onafhankelijke pan-Europese investeerder die werd opgericht om de groei te ondersteunen van de meest toonaangevende en beloftevolle bedrijven actief in de PropTech-sector, en focust daarbij geografisch op de Benelux, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

AMAVI wil een brug slaan tussen de traditionele vastgoedsector enerzijds en de meeste baanbrekende Europese PropTech-bedrijven anderzijds, door haar gecombineerde expertise en netwerk uit de vastgoed-, technologie- en investeringswereld optimaal in te zetten. AMAVI werkt samen met de spelers die de vastgoedwereld van morgen vormgeven en creëert zo bedrijven die de plaatsen waar we vandaag wonen, werken en ontspannen radicaal veranderen.

Shayp raises €1.9 Million to scale intelligent water-monitoring system for buildings

Shayp combines an easy to install sensor with advanced software analytics, allowing property owners to reduce water consumption by over 20%. As water shortages and costs are on the rise, Shayp transforms how the building sector addresses leakages and unnecessary water usage. The Brussels based company successfully completed their Seed Financing Round with new Investors SIGNA Innovations and AMAVI Capital onboard.

Smart funding for Shayp

Two European venture capital investors specialised in property technologies (PropTech) back Shayp to help accelerate and expand its water saving services across Europe towards private and public real-estate owners. Signa Innovations from Berlin, led Shayp’s Seed round with participation of AMAVI Capital from Belgium along with past investors and Finance&Invest.brussels closing the round at 1.9M€.

“The team has identified a key trend and has been able to show impressive traction presenting us with a clear growth strategy and exciting opportunity.” – says Juergen Fenk, CEO of Signa Innovations.

Water usage is a major concern for the building sector

Founded in 2017, Shayp was quick to assess that 1 in 3 buildings present costly leakages all year round, due to faulty plumbing, leaky toilets and compromised systems. These leakages can account for anywhere between 10% to 60% of the organisation’s water bill since a vast majority go unnoticed or unreported by personnel.

“The real estate sector accounts for over 70% of the water supply, making it a key player in addressing the increasing water shortages we are facing. This is where we want to help and make a difference.” – says Alex McCormack, CEO of Shayp.

Image

Pushing the boundaries in simplicity and performance

Shayp helps real-estate owners reduce water consumption in buildings by over 20% simply by addressing leakages and system discrepancies, and providing better control and insights on water usage overall. 

By combining a single sensor installed in less than 5 minutes and machine learning techniques, Shayp identifies leakages and system anomalies in real-time across the whole building water supply. An intuitive and comprehensive webapp immediately alerts staff and helps prioritise interventions cost-effectively. Users can track the history of the actions taken, the water saved and identify any further measures to improve water consumption.

“Shayp has developed an industry leading IoT enabled SaaS solution and was able to get an impressive market traction in a very short time period.” – Arne Allewaert, Managing Partner of AMAVI

Verified and proven results for Shayp’s customers

After raising their pre-seed round in April 2018, backed by Belgium based imec.istart & BEAngels, Shayp has helped public and private organisations save hundreds of thousands of euros annually, including municipalities, hospitals, offices, retailers, schools and multi-residential real estate owners. As an example, the City of Brussels set up a large action plan and is now saving over 50 million liters of water per year thanks to Shayp. The Solar Impulse Foundation, founded by Bertrand Piccard, awarded Shayp early this year with the Efficient Solution label after its proven benefits with the City of Brussels.

If you’re curious about how Shayp can help you improve water usage within your organisation, you can find them at www.shayp.com or simply send them a message to info@shayp.com

About Shayp

Shayp is a fast growing technology company based in Brussels that provides advanced software analytics for monitoring water consumption in buildings and infrastructures. They help property owners and managers reduce costs and time in relation to plumbing maintenance, water usage and operations thanks to high resolution monitoring and machine learning. Shayp was founded in October 2017 and aims to reduce water demand in the building sector by helping property owners better control water usage across their assets.

Image

About SIGNA

The SIGNA Group is a privately managed European investment and industrial holding company active in the real estate, retail and media business sectors. Since its foundation in 1999, SIGNA has succeeded in developing into a company of truly European scale and format. Today, SIGNA is one of Europe’s most important real estate investors and operates a number of reputable commercial concerns.

SIGNA Real Estate employs about 550 people at ten locations in Austria, Germany, Italy, Luxembourg and Switzerland. The Gross Asset Value of the real estate group amounts to 18 billion euros, and the development volume amounts to twelve billion euros.

SIGNA Innovations plays a decisive role in the digitalisation of the real estate market. The company invests in leading early stage start-ups that create new, innovative ideas, platforms and business models within the PropTech, ConstructionTech and CleanTech sectors. SIGNA Innovations leverages its unique know-how and network to help founders scale their companies as well as offering interesting returns, and making SIGNA an innovation leader.

About AMAVI

AMAVI is an independent and dedicated Pan-European investor established to support growth of the leading and most promising companies active in the PropTech industry, with a geographical focus on the Benelux, Nordics, Germany, Switzerland and France. AMAVI aims to create a bridge between the traditional real estate industry on the one hand and the most groundbreaking European PropTech companies on the other hand, by leveraging on its combined expertise and network from the real estate, technology and private equity industry. AMAVI partners with the world-shapers, creating companies that radically change the places we live, work and relax in today.